Thomas driver Klar Kommunikasjon sammen med sin kollega Berit Hotvedt. Han har undersøkt mindfulness meditasjon i dypet siden han var 20 år og har ti års erfaring med å holde kurs i mindfulness. Han har også jobbet som terapeut i snart tolv år, og har drevet en helseklinikk i Tønsberg sentrum.

Utdannelse:

 • Kinesiologi, Strauman´s Academy in congruent communication.
 • Nevro lingvistisk programmering, master practitioner. Elin Tveter kommunikasjon. Universal NLP.
 • Nevro lingvistisk programmering, communication del 1 og 2. Strauman`s academy in congruent communication.
 • Adferdslære,utvikling, helse, ernæring, etologi, læringpsykologi, drifter, genetikk,pedagogikk og ledelse.Instruktør utdannelse, Oslo Hundeskole.

Erfaring:

 • Jobbet som terapeut og coach i 12 år. (Mindfulness, coaching og kinesiologi).
 • Leder for Klar Kommunikasjon.
 • Drevet helseklinikk i Tønsberg, senteret for helse og trivsel.
 • Kurs om Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Fordypning.
 • Kurs om Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Avansert.
 • Kurs om Bevisst tilstedeværelse – Mindfulness – Grunnkurs.
 • Undervisning i NLP fordypning
 • Holdt foredrag for ulike barnehager om kommunikasjon, grenser og tillit.
 • Prosjekt fasilitator, Høgskolen i Vestfold.
 • Ledet kurs og utdanningskonsept, nlp coaching.
 • Holdt foredrag om læringsteori i praksis for Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Kurs om meditasjon i praksis.
 • Jobbet med barn og ungdom med konsentrasjon, lese og skrivevansker.
 • Holdt ulike seminarer og foredrag for bedrifter innenfor selvledelse, kommunikasjon og teambuilding.
 • Holdt foredrag og seminarer for barnehager, skoler, sykehus, sykehjem, institusjoner, boliger, opplæringskontor, private bedrifter, folkeuniversitetet, nav, samt seminarer med private og kommunale bedrifter som jobber med rus og psykiatri. Seminarene har som oftest handlet om selvledelse, mindfulness, kommunikasjon, læringsteori, formidling eller facilitering.