Referanse

Referanse fagdagene 26/27- 09.2019 Takk for to herlige dager sammen med deg, Thomas! I etterkant av disse to dagene har det kun kommet positive tilbakemeldinger fra kollegaer på tvers av alle avdelingene vi har her på AOK i Larvik. Du er et naturtalent som gjør at du får med deg den mest innbarkede skeptiker, til og med de på siste benk får du med deg. Du beholdt alles konsentrasjon i de to dagene vi var samlet. Din evne til å ta ting ut ifra energien du blir møtt med er imponerende, være seg med humor, kroppsspråk eller alvor, samt fra det arbeidslivet vi representerte slik at alle følte at du snakket til oss, og ikke noe hypotetisk teori som kom fra en lærebok. Spørsmålene du fikk fra salen underveis tok du på strak arm, og du ga oss reflekterte og gode svar tilbake som man skjønte og kunne kjenne seg igjen i. Alt i alt satte du i gang en prosess hos de fleste av oss, og tilbakemeldingene i hverdagen er at de ansatte vil starte opp med refleksjonsgrupper på tvers av avdelingene for å hjelpe hverandre i hverdagen med små og store utfordringer. På vegne av AOK Larvik vil jeg si et STORT tusen takk for to fantastiske dager du ga oss! Med Vennlig Hilsen Ellen -Marie Sandvik

Legg igjen en kommentar