GRUNNKURS I MINDFULNESS MED OPPSTART 22. JANUAR

Forstår du fordelene ved mindfulness, men har følt det vanskelig å praktisere i hverdagen?

• Opplev hvorfor mindfulness fungerer best når du slutter å prøve så hardt å få det til.

• Lær hvordan praksisen blir både enklere og mer levende når du forstår forskjellen på å tillate, kontra det å være i motstand.

• Praktiser de essensielle mindfulness teknikkene som gjør deg oppmerksom, selvbevisst og fri fra unødvendig tankestøy. Dette er å lære hvordan observere tankene og følelsene uten å være styrt av dem.

• Oppdag gjennom direkte erfaring hvordan mindfulness gir en opplevelse av indre fred, trygghet og glede.

Vi arrangerer grunnkurs i mindfulness 22. januar.
Resterende kurskvelder er: 29.01, 05.02 og 12.02.
Fra kl 18.00-20.00.
Pris: 1550,-
Sted: Farmandsveien 18, Tønsberg.
Påmelding: post@klarkommunikasjon.no

Legg igjen en kommentar