Hva er det som kjennetegner en vellykket bedrift?

Kanskje den viktigste ingrediensen i en vellykket bedrift er mennesker som samarbeider skikkelig bra? Et team som forstår hverandre godt, som jobber kreativt sammen og som virkelig gleder seg over jobben de gjør.

Vi tilbyr et foredrag sombelyser hvordan man kan skape et slikt team.

Dette handler om hvordan hver enkelt person i bedriften kan ta sin del av an
svaret for å utvikle seg selv og ikke minst komme med sitt unike bidrag til fellesskapet.

Når vi har foredrag for ulike bedrifter, så handler det om å identifisere og kartlegge den enkelte bedrift sine ulike behov, og spisse seminaret/foredraget i den retningen som vil ha størst betydning for bedriften umiddelbart og på lang sikt.

 

Her er eksempler på noen av ”nøklene” når man skal skape et godt team:

  • Å forstå forskjellen på bevisst og ubevisst kommunikasjon. Ubevisst kommunikasjon (reaksjoner som vi egentlig ikke velger, men som skjer i affekt), er sannsynligvis årsaken til det meste av konflikter og dårlige arbeidsforhold. Å kunne minimere disse automatiske reaksjonene og fremme bevisst kommunikasjon, vil kunne få frem potensialet i enhver bedrift, et hvert samspill og enhver læringsprosess.
  • Forståelse for hva som egentlig har størst betydning når det gjelder å etablere en god relasjon/kommunikasjon og hvordan hente frem det beste i hverandre.
  • Forståelse og innsikt i hvordan kommunisere bra, og hvordan tilpasse kommunikasjonen den situasjonen man befinner seg i akkurat nå. Dette er utviklingen av evner til å kommunisere tilpasset de ulike relasjonene man har.
  • Hvordan finne indre ro og klarhet under en krevende arbeidssituasjon, og under konfrontasjoner.
  • Utviklingen av evnen til å være mer tilstede i det du gjør, uten å være fanget av indre stress. (Når du er helt oppmerksom på det du gjør akkurat nå, så vil det du gjør, selvfølgelig gjøres med en høyere kvalitet.)
  • Evnen til å facilitere gode og konstruktive møter. Evnen til god facilitering, kan bli en utrolig viktig egenskap for fremtidens bedrifter med store mengder informasjon som skal deles og integreres på kort tid.

 

Mye forskning peker mot at gode relasjoner og mennesker som er dyktige til å lede seg selv blir til:

Høyere trivsel,

Mindre sykefravær,

Mer kreativitet,

mye energi,

Trygghet,

Klare avgjørelser,

Kvalitet over det som gjøres,

Høyt engasjement,

Raskere innlæring,

Større evne til å finne nye løsninger,

Høy grad av fleksibilitet,

Mindre stress og et sted hvor hvert enkelt menneske får muligheten til å utvikle seg, og dele sine egne ressurser.

Ønsker du å integrere dette i bedriften din, så ta kontakt med oss.