Thomas har hatt mange foredrag og seminarer med de ansatte i barnehager, samt forelest på mange foreldremøter. (Se referanser).

Som oftest har temaene vært kommunikasjon, å belyse forskjellen på bevisst og ubevisst kommunikasjon, evne til stressmestring, god grensesetting og hvordan tilrettelegge for en god læringsarena for barn.

Jeg tror de fleste er enige om at barn lærer av omgivelsene. Det vil si at barn kopierer og lærer hvordan forholde seg til det som skjer(sanseverden), egne tanker og følelser gjennom interaksjon med andre mennesker rundt seg i oppveksten.

Hva er da det viktigste vi kan gjøre for barna våre, uansett om det er våre egne barn eller barn vi jobber med?

Kanskje det er slik at det viktigste vi kan gjøre for barna våre er å utvikle oss selv?

Noe som innebærer at vi som voksne tør å virkelig ta en titt på oss selv, og er skikkelig interessert i å fri oss fra våre egne begrensninger, både mentalt og emosjonelt og i handling.

Her er forslag til noen nøkkelelementer for utviklingen av oss selv som pedagog:

  • En voksen som er tilstede i øyeblikket og ikke fanget av egne automatiske tolkninger og fordommer.
  • Lære å gjenkjenne og frigjøre seg fra gjentagende og automatiske stressreaksjoner. Dette er evnen til stressmestring og frigjøring fra begrensende tanker og oppfatninger.
  • Forståelsen for hvordan vår selvoppfatning/selvbilde former våre tanker og følelser, og hvordan dette blir til vår kommunikasjon med barnet.
  • En dedikasjon til å utvikle egne kommunikasjonsferdigheter i samspill med barna.
  • Forståelsen for hvordan barn henter en selvoppfatning/selvbilde basert på tilbakemeldinger fra andre mennesker.
  • Å forstå forskjellen på bevisst og ubevisst kommunikasjon.
  • Å utvikle evnen til å forbli bevisst selv om barnet har kraftige følelsesmessige reaksjoner.
  • Forståelsen for viktigheten av tydelig grensesetting. Og evnen til å gjøre dette i handling.

Ønsker dere et foredrag som handler om å leve det vi forstår er bra for barna våre ut i handling, så ta kontakt med oss.

Sann forståelse er å leve, kommunisere og handle innsikten du har oppdaget.